Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Nyheter

Årsräkningsstugor 2024

Information inför årsräkningsstugor 2024

 I sedvanlig ordning planerar vi nu för de s k årsräkningsstugorna som stöd inför kommande redovisning. Dessa genomförs samordnat mellan resp Överförmyndare och godmansföreningen. Tanken är att föreningen lämnar tips och råd utifrån rollen som uppdragstagare medan ÖF svarar för frågor av principiell karaktär som tillsynsansvarig. Detta har varit ett koncept som vi upplever tidigare varit framgångsrikt.

Tid och plats enligt nedan:
2024-01-31 kl 1600-1900 i Haninge kommunhus
2024-02-06 kl 1630-1900 i Södertälje stadshus
2024-02-15 kl 1600-1900 i Haninge kommunhus
2024-02-20 kl 1530-1800 i Södertälje stadshus
För er som har problem med att få redovisningen att gå ihop är det viktigt att ni är väl förberedda med så färdiga underlag som möjligt.
Vi har ej möjlighet att sätta oss och skriva ihop en fullständig årsräkning utan önskar kunna fokusera på principiella fel och ge tips på hur komma till rätta med dessa.
Naturligtvis har ni också hela tiden möjlighet att närma er oss i föreningen direkt så kan vi förhoppningsvis kunna lämna erforderligt stöd underhand.

SKR:s Vinterbrev

SKR Sveriges Kommuner och Regioner ger även de ut ett vinterbrev med aktuell information för Överförmyndaren.
här kan du läsa:
SKR_Nyhetsbrev för överförmyndare vintern 2023

231211 - GMFsöder - Vinterbrevet

En fin julhelg önskar vi dig – Läs föreningens vinterbrevet 2023 här!

231110 - Dags att betala medlemsavgiften

Dags för medlemsavgiften. 200 kr för år 2024 till bg nr 5945-8133.
Har du betalt 2023-10-01 eller senare så gäller den medlemsavgiften även för hela år 2024.

231109 - Medlemsmötet

Trevligt och inspirerande medlemsmöte med intressanta föreläsare.  Fika och paneldiskussion med ingående frågor till våra föreläsare. som gav oss nya kunskaper och förståelse.

231018 - Inbjudan till medlemsmöte 9 nov

Välkommen på medlemsmöte 9 november kl 18.00, Kommunalvägen 26, Huddinge.

Inbjudna gäster från våra Riksförbund RGMF. ÖF och FSÖ
Läs mer här –  om vad förkortningarna står för, mer om innehåll och färdbeskrivning.
Viktigt att du anmäler dig för planeringen för kvällen till  utbildning@gmfsoder.se

Välkommen

231012 - Kursen igång - och snart slutförd

Som ni tidigare kunnat läsa på hemsidan genomför vi nu utbildning i traditionell omfattning under hösten 2023.
Kursstart har skett den 28/9. Inbjudan har delgivits er vid 
månadsskiftet aug/sep. Detaljerna kring kursen återfinner ni på hemsidan “medlemsinfo kurser” Kursavslut sker den 19/10 med kapitlet redovisning där resp Överförmyndare från Södertörn och Södertälje deltar.  
Som kompletterande information delges ni nu också återkoppling efter resp genomförda kursavsnitt samt bildspel från föreläsare.

230531 - Godmanföreningen Södertörn och Södertäljes vår/sommarbrev år 2023

En fin sommar önskar vi dig! – Här kan du läsa årets sommarbrev!

230207 - Digital brevlåda

Regeringen vill utreda en skyldighet att kunna ta emot digital post. I utredningen vill man också titta på hur det går att lösa för dem som det innebär svårigheter för. Läs mer i detta pressmeddelande från regeringen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/regeringen-vill-utreda-en-skyldighet-att-anvanda-digital-post/

Rulla till toppen