Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Kurser / Utbildningar

Föreläsning - Bildspel från kursen

Här kan du ta del av Försäkringskassans Mathias Holmlunds-bildspel som presenterades under kursen.

Godmanföreningen Södertörn och Södertälje gläds åt att vi efter pandemin nu återigen kan genomföra vår vanliga höstutbildning för såväl nya gode män och förvaltare som de som redan har uppdrag och önskar att utveckla sin kompetens inom området.

Syftet är att delge grundläggande information om innebörden av godmanskap samt att utveckla förmågan som uppdragstagare. Vidare ges möjlighet att knyta kontakter sinsemellan och med detta också lära av varandra.

Utbildningen genomförs i seminarieform där fortlöpande dialog eftersträvas mellan föreläsare och deltagare. Det är således högt i tak.
Vidare söker vi att så mycket som möjligt exemplifiera genomgångna avsnitt med erfarenheter från verkliga livet.

Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg med undantag för kursavslut/examen då vi bjuder på lite extra.

Anmäl dig här: utbildning@gmfsoder.se

Deltagande är förenat med tecknande av medlemskap – medlemskap anmäler du här!

Här kan du ladda ner hela inbjudan för utskrift!

Tider för höstens kurs 2023

Torsdag 28 september kl 18-21

Torsdag 5 oktober kl 18-21

Torsdag 12 oktober kl 18-21

Torsdag 19 oktober kl 18-21

Kurslokal

Kursen genomförs samtliga kvällar i ABF:s lokaler i Huddinge. 

ABF lokaler hittar ni på Kommunalvägen 26 i Huddinge. På baksidan av Huddinge kommunhus går Kyrkogårdsvägen. Gå/sväng in på denna från Kommunalvägen så ligger ABFs lokaler omedelbart till höger (skylt på byggnaden). Högre upp på Kyrkogårdvägen finns det också p-möjlighet alternativt vid Huddinge kyrka på andra sidan av Kommunalvägen.

Kursinnehåll och upplägg

Torsdagen 2023-09-28
Inledning fakta/historia om godmanskap, syfte med kursen, motiv/frivillighet. Presentation
grunder lagar/regelverk (föräldrabalken), ansvarsförhållande, krav på god man samt
uppdragsformer. Vidare överförmyndarens tillsynsansvar, uppdragsfördelning samt skillnad mellan god man och förvaltare. Lista på åtgärder vid nytt uppdrag. Sammanfattning.

Torsdagen 2023-10-05
Repetition och återkoppling till föregående utbildningstillfälle. Huvudtemat för kvällen
bevaka rätt samt förvalta egendom. Bevaka rätt allmänt, Försäkringskassan, LSS, kommunalt
stöd, Skatteverket med mera Vidare inleds kapitlet förvalta egendom med principer för
ekonomihantering, fickpengar, placering av medel, skulder, vad göra när pengarna inte räcker till, försäljning av fastigheter, gåvor avtal med mera.

Torsdag 2023-10-12
Kvällen inleds efter repetition och återkoppling med resterande del av kapitlet förvalta
egendom. Huvudtemat för kvällen blir sörja för person med diskussion om gode mannens roll
och ansvar. Delar av avsnittet hanteras genom diskussion utifrån olika typexempel på
ärendefrågor. Vad gör biståndshandläggare, medicinskt ansvar, boenden med mera. Vi inleder också kapitlet bestämmelser för redovisning med Överförmyndarens anvisningar som grund.

Torsdagen 2023-10-19
Temat för kvällen är redovisning med allmänna bestämmelser, inkomster/tillgångar, skulder,
blanketter, arvoden, arbetsgivardeklaration med mera. Vi kommer att ge exempel på ifyllande
av underlag för arvoden samt årsredovisning. Kursen avslutas med återkoppling till tidigare
utbildning samt möjlighet till avslutande mingel. Här delas också kursintyg ut under kortfattad kursutvärdering.

Anmäl dig här: utbildning@gmfsoder.se

Rulla till toppen