Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Vårt område

Enligt lag ska varje kommun ha en överförmyndarnämnd. Men det är inte ovanligt att kommuner går samman och bildar en gemensam nämnd. Det är vad kommunerna i vårt område, södra Stockholms län, har gjort.

Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Nynäshamnn och Haninge kommuner har bildat den gemensamma Överförmyndarnämnden Södertörn. De har sitt säte i Haninge kommunhus.

Kommunerna Nykvarn och Södertälje har gått ihop i Södertälje överförmyndarnämnd och har sitt säte i Södertälje Stadshus.

De arbetar sinsemellan oberoende av varandra, men vi har upparbetade relationer med båda två och hanterar dem likvärdigt i vår verksamhet. Om du har ställföreträdaruppdrag i någon av dessa båda överförmyndarnämnder eller båda samtidigt har du din naturliga hemvist som medlem hos oss,

Om du i stället har uppdrag i någon av de kommuner som omger vårt område, Strängnäs, Gnesta, Trosa eller Nyköping, och saknar en förening som kan representera dig, är du välkommen att slå följe med oss. Då etablerar vi kontakt även med din överförmyndarnämnd och jobbar för att en lokal godmanförening ska komma till även i ditt område.

Norr om oss verkar Stockholms godmanförening. Liksom vi är även de medlemmar i Riksförbundet Godman och Förvaltare.

Rulla till toppen