Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Styrelse

Namn

Styrelseuppdrag o e-post

Göran Rosenblad

Ordförande – ordf@gmfsoder.se

Lena Arenbjörk

Vice ordförande – vordf@gmfsoder.se

Yvonne Lundberg

Sekreterare – sekr@gmfsoder.se

Marcela Leal

Kassör – kassor@gmfsoder.se

Josefine Lovborg

Juridik – juridik@gmfsoder.se

Ingela Ek

Hemsidan – hemsidan@gmfsoder.se

Namn

Styrelseuppdrag

Biljana Svensson

Medlemsregistret

Annette Lundgren

Medlemsregistret

Kjell Dahlström

Studieorganisatör

Gerd Lindèn de Cueller

Marknadsföring

Lennart Gustavsson

Suppleant

Rulla till toppen