Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Styrelse

Namn

Styrelseuppdrag o e-post

Göran Rosenblad

Ordförande – ordf@gmfsoder.se

Lena Arenbjörk

Vice ordförande – vordf@gmfsoder.se

Yvonne Lundberg

Sekreterare – sekr@gmfsoder.se

Marcela Leal

Kassör – kassor@gmfsoder.se

Namn

Styrelseuppdrag

Biljana Svensson

Medlemsregistret

Annette Lundgren

Medlemsregistret

Kjell Dahlström

Studieorganisatör

Josefine Lovborg

Juridiska frågor

Gerd Lindèn de Cueller

Marknadsföring

Ingela Ek

Hemsidan

Rulla till toppen