Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Försäkring

Teckna försäkring - för dig som är Godman

Kollektiv olycksfallsförsäkring och Personlig Ansvarsförsäkring

 Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Som medlem får du via föreningen en s k kris och olycksfallsförsäkring. Föreningen betalar 50 kr per medlem för denna försäkring till RGMF.

Försäkringen är kollektiv när föreningen ansluts enligt årsstämmans enhälliga beslut. Så avgiften för denna försäkring betalas av föreningen.

Denna försäkring är endast tillämpbar för medlemmar i en förening som tillhör RGMF, vilket vår förening gör.

If skadeförsäkring AB är försäkringsgivare. 

Ansvarsförsäkring

Du får även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som täcker eventuellt skadestånd om din huvudman skulle ställa dig till ansvar för förmögenhetsskada.

Den försäkringen tecknar och betalar du själv.

Här kan du teckna din försäkring: https://www.tydliga.se/godmanteckna

Följ länken och läs mer om RGMF:s försäkring för godemän : https://rgmf.se/forsakringar/

Bli medlem

Om du inte redan är medlem kan du enkelt bli det genom att anmäla dig här. När du har gjort anmälan blir du kontaktad och uppmanad att betala in medlemsavgiften 200 kronor till vårt bankgiro 5945-8133. Så snart du har gjort det är du fullvärdig medlem. 

 
Rulla till toppen