Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Ensamkommande

Vad innebär begreppet Ensamkommande barn?

Ensamkommande barn är personer under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe.

Samhället har då skyldighet att förordna godman för barnet.

Kommer det fortfarande ensamkommande barn till Sverige?

Ensamkommande barn kommer hela tiden till Sverige och under kriget i Ukraina har det kommit fler barn under en period. 

Runt 2015 kom det  väldigt många barn till Sverige något som sedan har minskat markant.

Men de finns  och de kommer fortfarande! 

Här kan du läsa mer om vad som gäller för det ensamkommande barnet och för den som är godman för det ensamkommande barnet.  

Migrationsverket

Socialstyrelsen – Kunskapsguiden

Södertörns överförmyndarnämnd

Rulla till toppen