Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Kursinbjudan 2023

Detta är Görans inbjudan redigerad. 

Godmanföreningen Södertörn och Södertälje bjuder in till utbildning till God man och förvaltare hösten 2023

Höstens kurs sker i samverkan med ABF och med utnyttjande av dess lokaler i Huddinge.

Godmanföreningen Södertörn och Södertälje gläds åt att vi efter pandemin nu återigen kan
genomföra vår vanliga höstutbildning för såväl nya gode män och förvaltare som de som
redan har uppdrag och önskar att utveckla sin kompetens inom området. Syftet är att delge
grundläggande information om innebörden av godmanskap samt att utveckla förmågan som
uppdragstagare. Vidare ges möjlighet att knyta kontakter sinsemellan och med detta också
lära av varandra.

I höst genomför vi kursen i ABFs lokaler i Huddinge under fyra kvällar, med inledning torsdagen 28/9. Övriga tillfällen är 5/10, 12/10 samt 19/10. Samtliga kl 18-21.

Deltagandet behöver inte omfatta alla tillfällen men för att erhålla ett kursintyg är dock kravet
närvaro vid minst tre tillfällen varav ett skall vara avsnittet redovisning.
Utbildningen genomförs i seminarieform där fortlöpande dialog eftersträvas mellan föreläsare
och deltagare. Det är således högt i tak. Vidare söker vi att så mycket som möjligt
exemplifiera genomgångna avsnitt med erfarenheter från verkliga livet. Vi bjuder på dryck
och enklare tilltugg med undantag för kursavslut/examen då vi bjuder på lite extra.

Styrelsen

Kursens huvudsakliga inriktning

Torsdagen 2023-09-28
Inledning fakta/historia om godmanskap, syfte med kursen, motiv/frivillighet. Presentation
grunder lagar/regelverk (föräldrabalken), ansvarsförhållande, krav på god man samt
uppdragsformer. Vidare överförmyndarens tillsynsansvar, uppdragsfördelning samt skillnad
mellan god man och förvaltare. Lista på åtgärder vid nytt uppdrag. Sammanfattning.

Torsdagen 2023-10-05
Repetition och återkoppling till föregående utbildningstillfälle. Huvudtemat för kvällen
bevaka rätt samt förvalta egendom. Bevaka rätt allmänt, Försäkringskassan, LSS, kommunalt
stöd, Skatteverket med mera Vidare inleds kapitlet förvalta egendom med principer för
ekonomihantering, fickpengar, placering av medel, skulder, vad göra när pengarna inte räcker
till, försäljning av fastigheter, gåvor avtal med mera.

Torsdag 2023-10-12
Kvällen inleds efter repetition och återkoppling med resterande del av kapitlet förvalta
egendom. Huvudtemat för kvällen blir sörja för person med diskussion om gode mannens roll
och ansvar. Delar av avsnittet hanteras genom diskussion utifrån olika typexempel på
ärendefrågor. Vad gör biståndshandläggare, medicinskt ansvar, boenden med mera. Vi inleder
också kapitlet bestämmelser för redovisning med Överförmyndarens anvisningar som grund.

Torsdagen 2023-10-19
Temat för kvällen är redovisning med allmänna bestämmelser, inkomster/tillgångar, skulder,
blanketter, arvoden, arbetsgivardeklaration med mera. Vi kommer att ge exempel på ifyllande
av underlag för arvoden samt årsredovisning. Kursen avslutas med återkoppling till tidigare
utbildning samt möjlighet till avslutande mingel. Här delas också kursintyg ut under kortfattad
kursutvärdering.

Anmälan

Deltagande är förenat med tecknande av medlemskap (se nedan) i GMF SÖD där avgiften är
200 kr för ett år (2023/2024). Huruvida man önskar vara medlem fortsatt avgör man själv.
Nytecknat medlemskap inför kursen innebär automatiskt att detta gäller även för 2024. För de
som redan tidigare under året anmält sig som medlem i föreningen är utbildningen
kostnadsfri.

För anmälan skicka ett mail till Anette Lundgren ”utbildning@gmfsoder.se”. Sista
anmälningsdag 21/9.

Tecknar medlemskap gör du enklast genom att gå in på hemsidan www.gmfsoder.se och där
följa instruktionerna.


Övrigt
ABF lokaler hittar ni på Kommunalvägen 26 i Huddinge. På baksidan av Huddinge
kommunhus går Kyrkogårdsvägen. Gå/sväng in på denna från Kommunalvägen så ligger
ABFs lokaler omedelbart till höger (skylt på byggnaden). Högre upp på Kyrkogårdvägen
finns det också p-möjlighet alternativt vid Huddinge kyrka på andra sidan av
Kommunalvägen.


OBS! Kursen är ofta välbesökt med många deltagare varför det kan vara klokt att
anmäla sitt intresse tidigt!!
Välkommen!!!

Välkommen!!!

Styrelsen

Rulla till toppen